Know-How

WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum van het Bouwbedrijf is een particuliere onderzoeksinstelling
met 240 universitair geschoolde medewerkers en tevens het grootste collectieve onderzoekscentra van België.
Carro-Bel volgt nieuwe trends op de voet en neemt actief deel aan herzieningen met betrekking tot 
dekvloeren, isolatie, vloerbekleding, akoestiek én vloerverwarming.


BBRI - Belgian Building Research Institute is de Engelse benaming voor het WTCB.
CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction is de Franse benaming voor het WTCB.

SECO - Technisch Controlebureau voor het Bouwwezen is de eerste onafhankelijke en neutrale technische partner van
de bouwindustrie. SECO brengt innovatieve oplossing en is pionier binnen de ontwikkeling van Europese normen en materialen.
SECO werkt al 35 jaar nauw samen met BCCA - Belgian Construction Certification Association.

BUTGB - Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw zorgt voor individuele kwaliteitsbeoordelingen.
Deze instantie verzorgt een derde partij kwaliteitsverklaring voor de Belgische markt,
​rekening houdend met geharmoniseerde specificaties en gelijkaardige kwaliteitsverklaringen in andere landen.
Deze instantie reikt ondermeer een ATG - Algemene Technische Goedkeuring uit.
EOTA - European Organisation for Technical Assessment is het lichaam binnen het Europees register.
Carro-Bel beroept zich op deze controle- en keuringsinstanties om permanente kwaliteit te garanderen.

NBN - Bureau voor Normalisatie is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en verkopen van normen.
Deze normen houden rekening met de belangen en standpunten van Belgische ondernemingen.
CEN - Europees Normalisatie Comité en ISO - Internationale Normalisatie Organisatie maken deel uit van deze normalisaties.
Als actief lid van het NBN beschikt Carro-Bel rechtstreeks over toegang tot de kennis aan de basis van een norm,
en de evoluties ervan. Tevens nemen we deel aan opleidingen en infosessies m.b.t. tot het milieu, duurzaamheid en veiligheid.

BELAC - Belgian Accreditation Organization valt onder de verantwoordelijkheid van de FOD Economie.
Deze Belgische accredidatie-instelling verleend accreditaties die erkend worden door de Belgische Staat.
Carro-Bel maakt uitsluitend gebruik van geaccrediteerde instellingen voor laboratoriumproeven, keuringen en certificatie.

BENOR - Benor is eigendom van het NBN en toont aan dat een product of dienst beantwoordt aan het kwaliteitsreferentiekader.
Het certificeert de conformiteit van beoogde producten om het vereiste kwaliteitsniveau te bereiken, bepaald door de productieprocessen.
Carro-Bel maakt uitsluitend gebruik van Benor-gekeurde basisingrediënten van dekvloeren, nl. zand en cement.

Confederatie Bouw - Dé overkoepelende werkgeversorganisatie voor de bouw voor heel België verenigt 15.000 ondernemingen uit de sector.
Deze verdedigd de sectorbelangen bij de overheid, de economische beleidsmaker en de bouwpartners door aanwezig te zijn op lokaal, gewestelijk,
nationaal en Europees niveau. Als lid neemt Carro-Bel actief deel aan evenementen, opleidingen en woont infosessies bij.

UNIZO - Dé ondersteuner van ondernemers informeert over aansprakelijkheden, erkenningen, aannemingsovereenkomsten, rechten en plichten in de bouw.