FAQ

Chapewerken

Wat zijn wapeningsnetten?

Deze gegalvaniseerde netten zorgen ervoor dat ‘uitzetting’ wordt tegengegaan en houdt alles samen.
Deze zijn verplicht bij vloerverwarming, indien er PUR isolatie voorzien wordt.
Verder zijn netten aan te raden bij minimale chapediktes.

Welke chapedikte heb ik nodig?

De minimale chapedikte bedraagt bij voorkeur 5 cm bovenop de leidingen. Bij vloerverwarming bedraagt deze 7 à 8 cm.
Voor een terras is het aangeraden minimaal 10cm te voorzien.

Komt er op het gelijkvloers evenveel chape als op de verdiepen?

De chapedikte zal vrijwel identiek zijn, de uitvullingslaag of isolatie zal echter wel verschillen.
De vloeropbouw op het gelijkvloers ligt meestal tussen 15 en 25cm.
De vloeropbouw op verdiepen ligt meestal tussen 10 en 15cm.

Wanneer moet ik chape leggen?

Een vlakke chape is vereist voor de meeste vloerbekledingen zoals tegels, parket, lino, gietvloeren,...
Een vlakke pré-chape is eveneens belangrijk bij het leggen van isolatieplaten.

Welke voegen komen voor bij chapewerken?

Er bestaan 3 soorten voegen die gerespecteerd worden bij chapewerken.
Uitzettingsvoegen: Synoniemen zijn zettingsvoegen, verdeelvoegen en dilatatievoegen.
Dit zijn voegen bij vloerverwarming. Hier moeten polyethyleenvoegen (mousse) voorzien worden.
Constructievoegen: Voegen die zich voor doen wanneer grote vloerplaten tegen elkaar gezet worden.
Hier worden profielen met rubberen voeg voorzien om de overspanning te overbruggen.
Er kunnen grote bewegingen ontstaan. Krimpvoegen: Synoniem voor schijnvoegen in lastenboeken.
Wanneer er geen vloerverwarming is, en ruimtes groter zijn dan 50m², moeten deze aangebracht worden.
Het volstaat in insnijding te maken in de dekvloer om een gecontroleerde scheur zelf te bepalen.

Wat is de droogtijd van de dekvloer?

Er is minimum 1cm droogtijd per week nodig om een vochtpercentage onder 2% te bereiken.
Vanaf 6 cm dient men bij voorkeur rekening te houden met 2 weken droogtijd per cm.
De droogtijd is afhankelijk van dikte, de temperatuur en de luchtvochtigheid.

Chape of chappe?

De correcte terminologie is 'Dekvloer'.
Wens je toch chape te gebruiken, is de correcte spelling met 1 'p'.

Welk rendement wordt er behaald bij het leggen van een chape?

Carro-Bel Group voorziet een gemiddeld rendement van 250m² per dag.
Een ploeg bestaat uit 4 mensen.

Is een sneldrogende chape duurder dan een klassieke chape?

Een sneldrogende chape is 30% tot 80% duurder, afhankelijk van het type.
Deze chape zorgt wel voor enorme tijdwinst, waarbij andere werken sneller kunnen aanvatten.

Wat is een hellingschape?

Een hellingschape is een klassieke chape met een helling van 1 à 2 cm per lopende meter.
Deze wordt toegepast op daken en terrassen.
Deze helling leidt het water naar de aanwezige afvoerbuizen.

Welke nutsvoorzieningen zijn vereist voor het plaatsen van de dekvloer?

Voor het plaatsen van onze chapes dienen wij te beschikken over stromend water, een waterput of een hydrantaansluiting.
Elektriciteit is niet vereist. Een staanplaats van +- 15 meter is aangeraden voor onze vrachtwagen.

Wat zijn chapevezels?

Vezels zorgen ervoor dat de ‘krimp’ aldus scheurvorming wordt tegengegaan versterkt een chape 3 dimensionaal en homogeen.
Vezels zijn ook goede geleiders voor vloerverwarming.

Wanneer mag ik chape leggen op de PUR?

In theorie kan men na enkele minuten reeds een dekvloer aanbrengen op gespoten PUR.
In de praktijk raden wij aan om 24u te wachten.

Gespoten PUR

Welke PUR dikte heb ik nodig?

De vereiste isolatiedikte wordt bepaald in functie van uw EPB-berekening.
De minimale dikte van 3cm voldoet net aan het K-45 peil. Hoe lager het isolatiepeil, hoe beter.
U-waarde wordt uitgedrukt in W/(m².K). R-waarde wordt uitgedrukt in m²K/W.

Hoe wordt PUR gevormd?

PUR is een exotherme reactie tussen 2 componenten, polyol en isocyanaat.
Deze 2 componenten worden op verhoogde temeratuur, onder hoge druk gespoten.
Na enkele minuten kan u de PUR reeds betreden.

Wanneer moet PUR geschuurd worden?

Gespoten PUR wordt naadloos aangebracht en bijgevolg zal een dikte van bijvb.: 4cm op uw vloerplaat ook resulteren in 4cm isolatie bovenop uw leidingen.
PUR wordt vlak geschuurd in geval van vloerverwarming, akoestische matten of indien u niet over voldoende vloeropbouw beschikt.
Alle verhogingen worden zorgvuldig weggewerkt.

Is gespoten PUR vergelijkbaar met schuimbussen verkrijgbaar in de handel?

Gespoten PUR in situ bevat een andere celstructuur waardoor de drukvastheid en de isolatiewaarde niet te vergelijken valt.
Zo bestaan er PU-schuimbussen voor montage met een sterkte uitzetting, en andere met een betere isolatiewaarde.

Kan PUR zware belasting dragen?

Jazeker, in de praktijk ligt de belasting voor gespoten PUR ligt tussen 150 en 250 kPa.
Omgerekend ligt deze waarde deze tussen 15.000 en 25.000 kg/m².

Tot welke dikte kan PUR gespoten worden?

Het Isofloor departement spuit maximale diktes tot 12cm. Gespoten PUR bevat een mogelijke krimp en deze is zeer beperkt tot 12cm.
Passieve woningen worden vaak voorzien van 20 tot 25cm PUR. Een alternatief voor deze hoge vloeropbouw is een isolerende uitvulchape.

Welk rendement wordt er behaald bij het spuiten van PUR?

Het isofloor departement voorziet een gemiddeld rendement van 600m² per dag. Een ploeg bestaat uit 2 tot 3 mensen.
Het rendement is afhankelijk van de oppervlaktes van de ruimten, alsook het aantal af te dekken ramen en deuren.
Het vooraf beschermen van uw nieuwe pleisterwerk vereist ook een goede voorbereiding.

Welke nutsvoorzieningen zijn vereist voor gespoten PUR?

Het spuiten van PUR vereist geen water of elektriciteit.
Als klant dient u enkel staanplaats te voorzien voor onze vrachtwagen. Een staanplaats van +- 10 meter volstaat reeds.

Is PUR verplicht?

Gespoten Polyurethaan is geen verplichting, maar wel de beste vloerisolatie tot op heden.
PUR bevat de beste isolatiewaarde en helpt u sneller het vereiste E-peil te behalen, en dmv deze isolatiewaarden komt u sneller in aanmerking voor diverse premies.
Als alternatief kan u opteren voor een isolatiechape, op basis van polystyreenparels.

Wat is de minimale dikte van PUR?

De minimale spuitdikte bedraagt 3cm. Wij spuiten maximumhoogtes tot 12cm om voldoende druksterkte te kunnen garanderen.
1 spuitlaag is ongeveer 4 à 6 cm. Vb: 8 cm spuiten wij in 2 lagen.

Akoestiek

Welke factoren zijn belangrijk bij akoestische tapijten?

Celstructuur, materiaal, dikte, brandweerstand, waterabsorptie, frequentie, categorie, samendrukking, dichtheid, stijheid en de klasse waarin deze zich bevinden.

Met welke parameters wordt er rekening gehouden?

Nagalming van inkomhallen en traphallen, luchtgeluidisolatie, contactgeluidisolatie, gevelisolatie en het achtergrondgeluidniveau.

Wat is het verschil tussen normaal en verhoogd comfort?

Een normaal akoestisch comfort wordt bekomen wanneer 70% van de gebruikers tevreden gesteld worden.
Een verhoogd akoestisch comfort wordt bekomen wanneer speciale maatregelen genomen worden
om meer dan 90% gebruikers tevreden te stellen. 

Tussen welke toepassingen wordt er onderscheid gemaakt?

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen woningbouw, scholenbouw en overige niet-residentiële gebouwtypes.

Wat is Carro-Foam?

Carro-Foam 6+ is dé akoestische vloerisolatie die beantwoordt aan de strengste eisen van het verhoogd akoestisch comfort.
Carro-Foam 6+ reduceert contact- en schokgeluiden tussen verdiepen en ruimten voor de beste prijs-kwaliteitsverhouding
en beschikt over de meest recente WTCB-rapporten, verkregen in 2016 volgens de akoestische norm NBN S01-400-1.

Deze onderlaag, ontwikkeld door Carro-Bel bestaat uit een laag van 6mm niet-netvormig schuim
op basis van geëxtrudeerd polyethyleen met gesloten celstructuur en een densiteit van 30 kg/m³.
De combinatie van uiterst fijne celstructuur, hoge densiteit en goede drukvastheid, resulteren in uitmuntende akoestische resultaten.

Wat is contactgeluid?

Contactgeluid ontstaat tengevolge van een direct contact tussen de bron en de gebouwstructuur.
Door hun grote energie kunnen deze geluiden zich voortplanten in het gebouwskelet en kunnen ze waargenomen worden tot ver buiten de naastliggende ruimten.
Het contactgeluid in gebouwen kan voornamelijk gedempt worden met behulp van de volgende twee technieken :
- Vermindering van het lawaai aan de bron
- Beperking van de voortplanting

Waarom een zwevende dekvloer?

De beste oplossing bestaat dan uit het creëren van een ontkoppeling in de voortplantingsweg van de trillingsgolf naar de structuur.
Deze ontkoppeling wordt meestal bewerkstelligd met behulp van een zwevende dekvloer.
Deze techniek wordt als onmisbaar beschouwd in appartementconstructies, aangezien ze de contactgeluidsisolatie
bijna onafhankelijk maakt van de vloerbedekkingskeuze.

Wat is akoestiek?

Akoestiek is de wetenschap die zich bezighoudt met geluid.  Geluid bestaat uit trillingen die zich voortplanten door een medium.
In de meeste gevallen is dat lucht. De akoestiek heeft zeer veel praktische toepassingen.

Verder wordt onder akoestiek verstaan de invloed die een ruimte heeft op de klank en nagalm van geluid.
Dan kan bijvoorbeeld gesproken over "Deze ruimte heeft een slechte akoestiek".
Bedoeld wordt dan dat de eigenschappen van die ruimte niet overeenkomen met het gebruik.
Aan een concertzaal worden bijvoorbeeld heel andere eisen gesteld dan aan een collegezaal.

Schuimcement

Wat is schuimcement?

Schuimbeton en schuimcement zijn 2 benamingen voor hetzelfde product, doch zijn verschillend.
Schuimcement is bij de aanmaak een vloeibare mengeling van cementpap met luchtbelvormer,
en bevat geen zand. Het bevat 30% meer cement en 20% meer luchtbellen.
De isolatiewaarde van schuimcement is daarom beter dan bij schuimbeton.
De minimale dikte bedraagt 3cm, en wordt toegepast voor ondervloeren en hellingsbeton.

Wat zijn de voordelen van schuimcement?

Schuimcement is mielieuvriendelijk, zeer licht in gewicht, onbrandbaar, thermisch isolerend en gemakkelijk verpompbaar.

Wat is de ideale dakhelling?

De ideale dakhelling omvat 1 tot 2% afhankelijk van berekeningen.
Het WTCB raadt aan om 2% helling te voorzien om waterstagnatie te vermijden.
Waterstagnatie is niet helemaal onvermijdbaar, vandaar dat beperkte plaatselijke stagnatie aanvaard wordt.

Is schuimcement op het dak gevoelig voor regenval?

Lichte en poreuze cementgebonden afschotlagen zoals schuimcement zijn gevoelig voor weersomstandigheden.
Bij beregening of enkele dagen na de uitvoering kan het oppervlak verpulveren of een aanzienlijke hoeveelheid vocht opnemen.
Het is daarom belangrijk zo snel mogelijk de dakdichting te voorzien.
Een alternatieve dakdichting bij ontoereikende cohesie is een losliggend en
geballast of mechanisch tot in de dakvloer bevestigd afdichtingssysteem.
Schuimcement kan voorzien worden van een hechtende afstrijklaag op wateropname te beperken en cohesie te garanderen.